membranecityParalelní katalog: membránové město v lomu - urbo kune

Membránové město ve zbraslavském kamenolomu je experimentálním projektem studentů architektury v oblasti urbanismu. Je inspirováno myšlenkou „komponovaného urbanismu“ rakouského teoretika architektury Jana Tabora. Město zde není navrhováno na základě regulací a typologie, nýbrž je komponováno na základě partitur podobně jako hudba. Návrh celého města je zdokumentován v katalogu, který je přístupný k prohlédnutí na těchto webových stránkách.