membranecityManifest membránového města 1. Nechceme město navrhovat, nýbrž komponovat. Komponovat tak, jako se komponuje hudba. 2. Membrány jsou partiturou nového urbanismu. Membrány jsou novou topografií místa. 3. Zacelujeme násilí v krajině. Zacelujeme ho tak, jako se opravuje zkažený zub. 4. Vzpoura proti typologii je základním východiskem nového urbanismu. 5. Až dosud urbanismus oslavoval regulaci. My chceme oslavovat kompozici. 6. Membránové město nevylučuje, naopak je syntetické. Myslíme synteticky. 7. Funkce město nerozdělují, ale sjednocují do jednoho časoprostoru. 8. Membránové město má dva rozměry. Šířku a výšku. 9. Membránové město nepotřebuje příčná spojení. Vše je paralelní a kooperující, bez zbytečných komunikací. 10. Membránové město slavnostně prohlašujeme za urbo kune.